Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 Міжнародне співробітництво

​​​На факультеті ведеться активна робота в рамках 8 міжнародних договорів про співпрацю.

Навчальні заклади або його підрозділи, з якими підписано угоду про співробітництво:

Росія

  • Факультет інформаційних технологій Російського державного педагогічного університету ім. А.І. Герцена.

Головний напрямок співробітництва — наукове співробітництво.

  • Омський державний технічний університет.

Головний напрямок співробітництва — обмін науковою літературою та навчальними посібниками з проблем криптології та захисту інформації. Взаємні запрошення на наукові конференції, що організовуються сторонами співробітництва.

Білорусія

  • Білоруський державний педагогічний університет ім. Максима Танка.

Головний напрямок співробітництва — спільні дослідження за проблемою професійно-орієнтованого навчання вищої математики, участь співробітників БДПУ у конференціях, які проводилися кафедрою, спільні дослідження з проблем управління КМСН, проведення педагогічних експериментів наукових досліджень аспірантів кафедри ДонНУ.

Досліджуються загальні проблеми в галузі створення дидактичних програм для евристичного програмування. Результати загальних досліджень співробітники кафедри ВМ і МВМ доповідали на міжнародній науково-методичній конференції «Информатизация образования — 2008: интеграция информатизации и педагогических технологий» (Минск, ноябрь 2008, БГПУ им. М. Танка).

Апробація наукових розробок у міжна­родному збірнику наукових робіт «Дидактика математики: проблеми і дослідження».

  • Кафедра загальної математики та інформатики Білоруського державного університету.

Головний напрямок співробітництва — спільні дослідження за проблемою розробки та впровадження ІКТ у навчальний процес, участь співробітників БДУ у конференціях, які проводились кафедрою, проведення педагогічних експериментів наукових досліджень аспірантів кафедри ДонНУ.

Апробація наукових розробок у міжнародному збірнику наукових робіт «Дидактика математики: проблеми та дослідження».

Польща

Department of Automatics and Biomechanics Technical University.

Головний напрямок співробітництва — взаємні запрошення на наукові конференції, що організовуються сторонами співробітництва. Спільна наукова публікація у європейському журналі «Acta Mecanika».

Болгарія

Пловдивський університет «Паїсій Хілендарський».

Головний напрямок співробітництва — спільний проект по теорії навчання розв’язання математичних задач і проблемам синергетики.

Видання монографії О.Скафи й В.Милушева в Болгарії «Конструювання навчально-пізнавальної евристичної діяльності з розв’язання математичних задач», участь у Міжнародній науково-методичній конференції в м. Софії у травні 2010 р.

Проведення спільних науково-методичних розробок, рецензування статей, що надходять до Міжна­родного збірника наукових робіт «Дидактика математики: проблеми і дослідження», участь у дистанційній Міжнародній науково-методичній конференції, що проводилася кафедрою.

В’єтнам

В’єтнамський морський університет.

Головний напрямок співробітництва — обмін науковими публікаціями з проблем акустичної діагностики конструкцій з композиційних матеріалів. Просування проекту з дистанційного навчання студентів з В’єтнаму на магістерському циклі за спеціальністю актуарна і фінансова математика.

Фінляндія

Університет ім. Вааса.

Головний напрямок співробітництва — написання спільних статей, стажування, доповіді на наукових семінарах.

Викладачі факультету проходили стажування у закордонних вишах, зокрема в Ізраїлі, Фінляндії, Германії. У період з 2008 по 2012 рр. відбулися 3 візити на факультет для науково-викладацької роботи академіка РАН С.С. Григоряна (Інститут механіки МДУ ім. М.В. Ломоносова, м. Москва) та візит професора С. Білого (Сполучені Штати Америки, візит за програмою обмінів фонду Фулбрайта).

Факультет долучився до висунення претендентів на участь у держбюджетній програмі навчання за кордоном, здійснюваній МОН України.