Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 Кафедри

​​​​​​Кафедра вищої математики i методики викладання математики веде підготовку фахівців за двома напрямками: математичне моделювання і профільне навчання математики. В рамках першої спеціалізації готуються працівники науково-дослідних інститутів і викладачі вузів, в рамках другої — вчителі ліцеїв і шкіл. Також кафедра забезпечує читання загальних математичних дисциплін на математичному, хімічному і біологічному факультетах.

Кафедра математичного аналізу і диференціальних рівнянь заснована в 2013 р. внаслідок об’єднання кафедри математичного аналізу і теорії функцій та кафедри диференціальних рівнянь і диференціальної геометрії. На кафедрі проводяться дослідження за різними сучасними науковими напрямками: «Теорія функцій», «Теорія операторів». Діє наукова аспірантура i докторантура.

Кафедра прикладної математики та теорії систем управління здійснює підготовку фахівців в області «Системні науки та кібернетика» за напрямами: «Прикладна математика» з урахуванням спеціалізації: «Математичне моделювання», «Інформаційні технології» і «Інформатика». Наукові напрями діяльності — методи, моделі та інформаційні технології розпізнавання зорових і слухових образів та комп’ютерного менеджменту, розробка програмного забезпечення інформаційно-аналітичних систем з використанням реляційних баз даних, архітектури клієнт-сервер та Web-технологій.

Кафедра прикладної механіки і комп’ютерних технологій здійснює підготовку фахівців за освітніми спеціалізаціями: комп’ютерні технології, числові та аналітичні методи в прикладних дослідженнях. Наукові напрями — розробка математичних методів дослідження міцності і стійкості тонкостінних конструкцій при впливі різних силових і теплових полів, деформування та стійкість руху тіл з рідиною.

Кафедра теорiї ймовiрностей і математичної статистики здійснює підготовку фахівців за двома спеціалізаціями: «Актуарна і фінансова математика» і «Математична економіка» спеціальності «Статистика». Наукові напрями — моделювання евристико-дидактичних систем; методи інтегрування диференціальних рівнянь динаміки твердого тіла на інваріантних многовидах.

Кафедра комп'ютерно-математичного моделювання та веб-технологій здійснює підготовку фахівців за освітніми спеціальностями: «Прикладна математика» (спеціалізація: «Комп’ютерно-математичне моделювання») і «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (спеціалізація: «Сучасні інформаційні технології та програмування»). Наукові напрями — розробка ефективних математичних методів зведення задач про напружений стан ортотропних оболонок з розрізами та отворами довільної конфігурації до систем граничних інтегральних рівнянь, що базується на використанні теорії узагальнених функцій.

Кафедра інформаційних систем управління є випусковою для студентів спеціальності «Документознавство і інформаційна діяльність». Випускники можуть здійснювати такі функції на підприємствах, як документаційне та інформаційне забезпечення управлінської діяльності, виконання обліку, контролю, аналізу, прогнозування, планування та обґрунтування управлінських рішень.