Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 Кафедри

Кафедра математичного аналізу і диференціальних рівнянь заснована в 2013 р. внаслідок об’єднання кафедри математичного аналізу і теорії функцій та кафедри диференціальних рівнянь і диференціальної геометрії. На кафедрі проводяться дослідження за різними сучасними науковими напрямками: «Теорія функцій», «Теорія операторів». Діє наукова аспірантура i докторантура.

Кафедра прикладної математики та теорії систем управління здійснює підготовку фахівців в галузі «Інформаційні технології» за напрямами: «Прикладна математика» з урахуванням спеціалізації: «Математичне моделювання», «Інформаційні технології» і «Інформатика». Наукові напрями діяльності — методи, моделі та інформаційні технології розпізнавання зорових і слухових образів та комп’ютерного менеджменту, розробка програмного забезпечення інформаційно-аналітичних систем з використанням реляційних баз даних, архітектури клієнт-сервер та Web-технологій.

Кафедра прикладної механіки і комп’ютерних технологій здійснює підготовку фахівців за освітніми спеціалізаціями: комп’ютерні технології, числові та аналітичні методи в прикладних дослідженнях. Наукові напрями — розробка математичних методів дослідження міцності і стійкості тонкостінних конструкцій при впливі різних силових і теплових полів, деформування та стійкість руху тіл з рідиною.

Кафедра інформаційних систем управління є випусковою для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Випускники можуть здійснювати такі функції на підприємствах, як документаційне та інформаційне забезпечення управлінської діяльності, виконання обліку, контролю, аналізу, прогнозування, планування та обґрунтування управлінських рішень.