Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 Напрями підготовки

Факультет здійснює підготовку фахівців за п'ятьма напрямами:

Математика

Дисципліни:

«Алгебра і теорія чисел», «Диференціальна геометрія», «Диференціальні рівняння», «Інформатика та програмування», «Комплексний аналіз», «Математична статистика з елементами теорії випадкових процесів», «Математичний аналіз», «Методика навчання математики», «Логічні основи шкільного курсу математики», «Методи обчислень», «Практикум на ЕОМ», «Проблеми класичного аналізу», «Теорія ймовірностей», «Топологія», «Функціональний аналіз».

Кафедри:

Де можуть працювати випускники

науково-дослідні і дослідно-конструкторські інститути; науково-дослідні підрозділи підприємств, що спеціалізуються на інформаційних технологіях, корисних копалин, медицині та ін.; інформаційно-обчислювальні центри; вищі навчальні заклади і середні спеціальні; наукові редакції і видавництва; підприємства та установи з підрозділами використання інформаційно-комп’ютерних технологій.

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Спеціальність «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» є класичною для нашої країни. За кордоном її аналогом є спеціальність «Комп’ютерні науки» (Computer Science), що повністю відображає сучасну специфіку і спрямованість даного освітнього спрямування.

Білл Гейтс, Марк Цукерберг, Шон Паркер, Торвальдс Лінус... Всі ці люди прославилися завдяки особливому таланту в інформаційних технологіях.

Computer Science — це фундамент і основа будь-якої сучасної розробки або новації. Тому не дивно, що в даний час професія IT-фахівця стала дуже затребуваною. Насамперед це пов’язано з розвитком комп’ютерних систем і мережевих технологій, зокрема Інтернету. Поступово ми відходимо від розрізнених комп’ютерів та програм, які працюють автономно. Вже на даному етапі перед програмістами стоїть завдання створення завершеної екосистеми, яка в режимі реального часу обслуговуватиме комп’ютери користувачів, синхронізуватиме дані акаунтів на пристрої, контролюватиме версії документів, забезпечуватиме повноцінну інтеграцію кожного пристрою у всесвітню мережу.

Очевидно, що для сучасних завдань недостатньо знати кілька прикладних мов програмування. Сучасний IT-фахівець повинен мати широкий набір фундаментальних знань з різних областей математики та інформатики, глибоко розуміти логіку роботи баз даних, мати широкі уявлення про актуальні методи та підходи проектування програмних систем і комплексів.

Широко поширеною є думка, що фахівець з інформаційних технологій — це перш за все програміст, розробник комерційного програмного забезпечення.

Мова програмування — це щось схоже на будь-яку з мов, які люди використовують для спілкування. Її можна вивчити, але її знання не зробить людину затребуваним фахівцем, здатним проаналізувати проблему, поставити та вирішити задачу. Від висококваліфікованого фахівця вимагається системне та аналітичне мислення, міцні знання математичної теорії, методів і процесів збору, зберігання, обробки, передачі, аналізу та оцінки інформації, що забезпечує можливість її використання для прийняття рішень.

Дисципліни:

«Алгоритми і методи програмування», «Аналіз даних», «Комп’ютерна безпека», «Комп’ютерні мережі», «Математичне моделювання», «Методи штучного інтелекту», «Об’єктно-орієнтований аналіз і проектування», «Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка», «Системи управління базами даних», «Системний аналіз», «Шкільний курс інформатики і методика викладання інформатики».

Кафедри:

Ким може працювати випускник:

  • фахівець з розробки програмного забезпечення;
  • QA-engineer;
  • проектувальник баз даних;
  • розробник Web-сайтів, розробник і керівник проекту (Team lead) програміст;
  • вчений в вузах і науково-дослідних установах.

Статистика

Дисципліни:

«Актуарна і фінансова математика», «Аналіз ризиків у страхуванні», «Введення в математичну економіку», «Економічне прогнозування», «Імітаційне моделювання», «Математичні моделі в страхуванні та фінансах», «Ринки похідних фінансових інструментів», «Теорія випадкових процесів», «Теорія ймовірностей», «Фінансовий аналіз».

Кафедри:

«Теорії ймовірності та математичної статистики».

Місця роботи:

управління та відділи статистики; планово-фінансові відділи установ системи державного управління, промислових підприємств; відділи стратегічного планування промислових корпорацій і фінансових установ; науково-дослідні і дослідно-конструкторські інститути та організації; департаменти аналізу і прогнозування ризиків великих фінансових корпорацій.

Прикладна математика

Дисципліни:

«Алгоритми і структури даних», «Бази даних та інформаційні системи», «Інтернет технології», «Комп’ютерні мережі», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Операційні системи та системне програмування», «Теорія керування», «Прикладні інформаційні технології», «Сучасні методи математичного моделювання», «Теорія формальних мов і системне програмування».

Кафедри:

Де можуть працювати випускники:             

заклади вищої освіти; інформаційно-обчислювальні центри підприємств; конструкторські бюро; фінансово-банківські установи, підприємства й установи з підрозділами використання інформаційно-комп’ютерних технологій; сфера IT (розробник і керівник проекту, програміст, QA-engineer, дизайнер); аналітичні відділи в науково-технічній, банківській, фінансовій, технічній, інформаційній, консалтинговій і маркетинговій сферах.

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Дисципліни:

«Документальні інформаційні системи», «Електронний документообіг», «Інформаційні основи регіонального управління», «Інформаційні системи менеджменту», «Інформаційні системи обліку та аудиту», «Математичні основи інформаційної діяльності», «Організація референтської та офісної діяльності», «Організація управління базами даних», «Основи економіки інформаційних систем», «Основи розробки інформаційних сервісів».

Кафедри:

«Інформаційних систем управління».

Ким можуть працювати випускники:

фахівець або керівник відділів аналізу і прогнозу банків, інвестиційних і страхових компаній; фахівець або керівник управління і відділів статистики, планово-фінансових відділів установ системи державного управління, промислових підприємств, відділів стратегічного планування промислових корпорацій і фінансових установ; викладач математики та інформатики в середніх, вищих і спеціальних навчальних закладах; системний адміністратор, програміст, фахівець з розробки сайтів; керівник інформаційно-обчислювальних відділів; документознавець, інспектор, адміністратор і менеджер управлінських підрозділів підприємств, установ і організацій.