Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 Публікації

Протягом 2008-2012 рр. факультет підготував 242 публікації навчально-методичного змісту. Загалом видано 17 видань з грифом МОН. Видано 72 підручники та посібники без грифу, 5 курсів лекцій.

Зокрема, викладачами факультету було підготовлено та видано низку підручників і навчальних посібників, що за змістом є унікальними для освітнього простору України.

У період 2008-2012 рр. науковцями факультету підготовлено і видано 12 монографій.

На факультеті здійснюється видання трьох авторитетних фахових журналів і збірників:

  •  наукового журналу «Теоретична і прикладна механіка» на кафедрі теорії пружності і обчислювальної математики;
  •  наукового журналу «Актуарна і фінансова математика. Прикладна статистика» на кафедрі теорії ймовірностей і математичної статистики;
  •  наукового збірника «Дидактика математики: проблеми і дослідження» на кафедрі вищої математики і методики викладання математики.

Крім того фахівцями кафедрі теорії пружності і обчислювальної математики здійснюється наукове редагування та підготовка до видання журналу «Вісник ДонНУ. Серія А — Природничі науки».