Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Кафедра прикладної математики та теорії систем управління

Кафедра здійснює підготовку фахівців в області «Системні науки та кібернетика» за напрямами / спеціальностями:

 • «Прикладна математика» з урахуванням спеціалізації: «Математичне моделювання», «Інформаційні технології»;
 • «Інформатика».

Навчально-методична та наукова робота кафедри характеризується наступними напрямками:

 • питання розпізнавання образів у загальній постановці, проектування інтелектуальних та управляючих систем, проблеми технічного зору та робототехнічних комплексів;
 • всебічний розвиток інформаційних технологій у галузі досліджень конструювання і використання баз даних і пов’язаних з цим прикладних і теоретичних питань, розробка прикладних програмних комплексів.

У напрямі розробки прикладних програмних комплексів, конструювання та використання баз даних кафедра тісно співпрацює з кафедрою інформаційних систем управління Донецького національного університету.

Студенти напряму «Інформатика» спеціалізуються на зазначених кафедрах в області розробки прикладного програмного забезпечення.

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Інформаційні технології» в межах напряму / спеціальності «Прикладна математика» на кафедрі прикладної математики і теорії систем управління, передбачає оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками в області проектування, розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій в системах управління виробництвом і економічними об’єктами.

Ключовими напрямками навчально-методичної роботи за спеціалізацією «Інформаційні технології» є:

 • централізовані і розподілені бази даних, робота з серверами баз даних (InterBase / FireBird, Microsoft SQL Server та ін.);
 • робота в офісних пакетах;
 • інформаційні системи підтримки прийняття рішень;
 • архітектура інформаційних систем (файл-сервер, клієнт-сервер, Internet технології);
 • розробка програмного забезпечення (з використанням середовища розробки Delphi і ін).

Сфера наукових інтересів:

 • моделювання соціально-економічних процесів на підприємствах і застосування інформаційних технологій в бізнес-процесах реінжинірингу та контролінгу;
 • моделювання, проектування та розробка інформаційних систем підтримки прийняття рішень в системах управління економічним об’єктом у вигляді інтегрованих корпоративних систем на основі розподілених баз даних та автоматизованих робочих місць, що забезпечують вирішення локальних завдань.

Спеціалізація «Математичне моделювання» в межах напряму «Прикладна математика» здійснює навчання та випуск кваліфікованих фахівців з моделювання економічних, соціологічних, екологічних процесів, розробки математичних моделей автоматизованих робочих місць, проектування інтелектуальних пошукових і робототехнічних систем.

Студенти і випускники кафедри даної спеціалізації:

 • мають досвід у розробці автоматичних систем обробки та аналізу зображень;
 • володіють теоретичним і практичним матеріалом, необхідним для складання різноманітних типів математичних моделей;
 • можуть кваліфіковано використовувати теорію графів, апарат нечіткого моделювання та евристичні методи, поняття теорії інформації (кількість інформації, міра цінності інформації, ієрархічна структура інформаційних масивів).

Сфера наукових інтересів співробітників і студентів кафедри, які працюють в області спеціалізації «Математичне моделювання», містить у собі:

 • розробку сучасних гіпотез і моделей сприйняття, обробки зорових і слухових образів, а також моделей зображень довільної природи;
 • побудову автоматичних систем обробки дискретних зображень знаків;
 • проектування і впровадження систем технічного зору роботів і експертних систем;
 • визначення понять кількості інформації та міри її цінності;
 • дослідження алгоритмічного підходу до теорії графів та її використання в прикладних і практичних роботах;
 • імітаційне та статистичне моделювання.

Результати наукових і практичних досліджень регулярно доповідаються на міжнародних конференціях і семінарах, які проводяться відомими науковими центрами Харкова, Вінниці, Дніпропетровська, Москви, Нижнього Новгорода, Києва, Одеси, Донецька та інших міст.

Особливої ​​уваги заслуговує той факт, що співробітники кафедри за спеціалізацією «Математичне моделювання» є членами спеціалізованих вчених рад:

 • із захисту кандидатських дисертацій при Донецькому національному університеті;
 • із захисту докторських і кандидатських дисертацій при Донецькому Національному технічному університеті.

Захист дисертацій у радах проходить, зокрема, за спеціальностями:

 • 05.13.06 «Інформаційні технології»;
 • 05.13.07 «Автоматизація процесів управління».

Ці спеціальності розвиваються в рамках спеціалізації «Математичне моделювання».

Загалом випускники кафедри мають високий кваліфікаційний рівень комп’ютерної та математичної підготовки, є фахівцями у сферах математичного моделювання та аналізу, проектування і розробки інформаційних систем і програмного забезпечення, здатні вирішувати завдання, пов’язані з обробкою й аналізом даних, моделюванням і прогнозуванням розвитку економічних і фізичних систем і процесів.