Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 Кафедра прикладної математики та теорії систем управління

Кафедра здійснює підготовку фахівців в галузях знань «Математика» та «Інформаційні технології» за напрямами / спеціальностями:

Навчально-методична та наукова робота кафедри характеризується наступними напрямками: всебічний розвиток та використання інформаційних технологій у галузі досліджень конструювання і використання баз даних і пов’язаних з цим прикладних і теоретичних питань, розробка прикладних програмних комплексів.

Ключовими напрямками навчально-методичної роботи за освітньою програмою «Сучасні інформаційні технології та програмування є:

  • централізовані і розподілені бази даних, робота з серверами баз даних (InterBase / FireBird, Microsoft SQL Server та ін.);
  • інформаційні системи підтримки прийняття рішень;
  • архітектура інформаційних систем (файл-сервер, клієнт-сервер, Internet технології);
  • розробка програмного забезпечення.

Підготовка фахівців за спеціалізацією «Прикладні інформаційні технології» в межах спеціальності «Прикладна математика» на кафедрі прикладної математики і теорії систем управління, передбачає оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками в області проектування, розробки і впровадження сучасних інформаційних технологій в системах управління виробництвом і економічними об’єктами.

Загалом випускники кафедри мають високий кваліфікаційний рівень комп’ютерної та математичної підготовки, є фахівцями у сферах математичного моделювання та аналізу, проектування і розробки інформаційних систем і програмного забезпечення, здатні вирішувати завдання, пов’язані з обробкою й аналізом даних, моделюванням і прогнозуванням розвитку економічних і фізичних систем і процесів.