Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 Кафедра математичного аналізу і диференціальних рівнянь

Кафедра математичного аналізу і диференціальних рівнянь заснована в 2013 р. внаслідок об’єднання кафедри математичного аналізу і теорії функцій i кафедри диференціальних рівнянь i диференціальної геометрії.

Галузь знань - 11 математика та статистика

Спеціальність - 111 математика (mathematics)

1) Освітня програма

математика / mathematics
Рівень вищої освіти - перший
Ступінь вищої освіти – бакалавр
Освітня кваліфікація - бакалавр математики (bachelor of mathematics)

2) Освітня програма

математика / mathematics
Рівень вищої освіти – другий
Ступінь вищої освіти – магістр
Освітня кваліфікація - магістр математики (master of mathematics)