Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Кафедра комп'ютерного-математичного моделювання та веб-технологій

Кафедра комп’ютерно-математичного моделювання та веб-технологій здійснює підготовку фахівців за освітнім спеціальностями:

  • «Прикладна математика» (спеціалізація: «Комп’ютерно-математичне моделювання»);
  • «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (спеціалізація: «Сучасні інформаційні технології та програмування»).

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі. Їх рівень дозволяє надавати студентам сучасні глибокі знання в області програмування, інформатики та комп’ютерної техніки, використання математичних методів в економіці, менеджменті і страховій справі; в різних областях сучасної техніки, авіабудуванні, суднобудуванні, промисловому і цивільному будівництві; в області обчислювальної математики, а також широкого кола спеціальних дисциплін.

На кафедрі читаються:

Загальні курси: «Програмування», «Операційні системи та системне програмування», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Теорія формальних мов і системне програмування», «Програмне забезпечення обчислювальних систем», «Методи обчислень», «Комп’ютерні мережі та основи Internet-технологій», «Методологія та організація наукових досліджень», «Управління IT-проектами», «Нелінійні процеси і моделі», «Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка», «Методи аналізу ієрархічних моделей з нечіткими приватних критеріям», «Інформаційні системи і сервіс орієнтована архітектура», «Комп’ютерний дизайн та алгоритми комп’ютерної графіки».

Спеціалізовані курси: «Об’єктно-орієнтований аналіз і проектування», «Технології та спеціалізовані мови програмування», «Теорія програмування», «Теорія інформації та кодування», «Мережеві технології проектування і адміністрування інформаційних систем», «Комп’ютерно-математичне моделювання».

Випускники кафедри відзначалися вищими нагородами, зокрема входили в десятку кращих випускників-математиків країни, були нагороджені медалями та дипломами різних ступенів.

На кафедрі успішно функціонує аспірантура.