Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Кафедра вищої математики і методики викладання математики

Кафедра вищої математики і методики викладання математики веде підготовку фахівців за двома напрямками:    

  • математичне моделювання.
  • профільне навчання математики.

В рамках першої спеціалізації готуються працівники науково-дослідних інститутів і викладачі вузів, в рамках другої — вчителі ліцеїв і шкіл. Також кафедра забезпечує читання загальних математичних дисциплін на математичному, хімічному і біологічному факультетах.

Щорічно співробітники кафедри публікують близько 50 наукових та науково-методичних робіт.

При кафедрі працює аспірантура за спеціальностями 01.02.01 — теоретична механіка, 13.00.02 — теорія та методика навчання математики.

Кафедра має широкі наукові зв'язки з кафедрами теоретичної механіки Московського університету і Університету Дружби народів Росії, з установами Академії наук України (Інститутом математики (м. Київ), Інститутом механіки (м. Київ), Інститутом прикладної математики і механіки (м. Донецьк ), із Софійським університетом (Болгарія), з Мансурскім університетом (Єгипет), з університетами України (м. Київ, м. Львів, м. Одеса).

Кафедра бере участь та проводить республіканські і міжнародні конференції (у 1999 році проведена Всеукраїнська науково-методична конференція «Диференціація та стандартизація навчання математики», в 2000 році — міжнародна конференція «Евристичні методи у навчанні математики», в 1999 спільно з ІПММ НАНУ — VIII міжнародна конференція «Стійкість, управління та динаміка твердого тіла» і др.).

За весь період роботи кафедра підготувала численні кадри, її випускники успішно працюють в науково-дослідних інститутах, вищих навчальних закладах, школах. Серед них є доктори і кандидати наук. Деякі з них продовжують свою професійну діяльність у якості викладачів нашого вишу.