Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту
Кафедра теорії ймовірностей і математичної статистики

Кафедра теорії ймовірностей і математичної статистики була створена у 1966 році. Спочатку вона називалась кафедрою алгебри та теорії ймовірностей, а свою сучасну назву отримала у 1999 після перетворення спеціалізації «Актуарна та фінансова математика» у спеціальність «Статистика».

Заснував і очолював кафедру протягом 4 років видатний спеціаліст у галузі теорії ймовірностей, математичної статистики, випадкових процесів та стохастичних диференціальних рівнянь, член — кореспондент АН УРСР, професор Гіхман Йосип Ілліч — засновник потужної наукової школи з теорії випадкових процесів та проблем математичної статистики.

На сьогоднішній день кафедра здійснює підготовку фахівців за двома спеціалізаціями: «Актуарна і фінансова математика» і «Математична економіка» спеціальності «Статистика». Теоретико-ймовірнісний напрямок наукових досліджень при цьому орієнтується на задачі актуарної та фінансової математики, прикладні питання теорії випадкових процесів.

Протягом навчання студенти дізнаються, як застосовувати математичні засоби до дослідження закономірностей випадкових явищ. Математична статистика грунтується на теорії ймовірностей і дозволяє оцінювати надійність висновків, зроблених на основі обмежених даних.

При цьому студенти, з одного боку, отримують фундаментальну сучасну математичну й аналітичну підготовку. З іншого, їх підготовка чітко орієнтована на вивчення, створення і застосування методів аналізу інформації великих обсягів, що має випадкову природу, до практики з метою прогнозування розвитку різноманітних процесів, явищ, подій. Тобто програма навчання на нашій кафедрі за самою своєю суттю не є виключно теоретичною. Вона побудована таким чином, щоб випускники могли безпосередньо застосовувати власні знання у різних практичних сферах економіки.

На сьогодні не існує жодної галузі економічної діяльності, яка б не потребувала статистичних досліджень.

За період існування кафедри викладачами було розроблено більше 40 нових загальних та спеціальних курсів. Новими є курси: «Вступ до фінансової математики», «Фінансова математика», «Математична теорія інвестування», «Ймовірносні методи у фінансовій математиці», «Математичні моделі страхування та перестрахування», «Пенсійні фонди», «Економетрика», «Імітаційне моделювання», «Математичні моделі мікро- і макроекономіки », «Часові ряди в економіці», «Актуарна математика» та інші.

Починаючи з 2000 року, при кафедрі двічі на рік видається науковий журнал «Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика», де викладачі й молоді науковці публікують результати власних досліджень.

За роки свого існування кафедра випустила у життя численну кількість висококваліфікованих спеціалістів. Викладачі і співробітники самої кафедри є її випускниками. Колишні студенти значною мірою представлені серед викладачів інших математичних кафедр ДонНУ, працюють в інших ВНЗ, науково-дослідницьких закладах, бізнесі. Випускники із спеціалізацією АФМ стрімко роблять кар`єру у страхових, інвестиційних компаніях і банках, займають там керівні посади.

З абсолютною впевненістю можна сказати — чим більше прийде в економіку грамотних, спеціально для цього підготовлених математиків — тим більше успіхів буде в економічній діяльності.