Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 Наукові проекти

Факультет має значний науковий потенціал. Його науковцями здійснюються фундаментальні дослідження за двома тематичними напрямами, що визначені як пріоритетні для нашого університету, а саме: — дослідження в галузі теорії наближення і функціональних просторів; — методи розрахунку та дослідження напружено-деформованого стану, зокрема при наявності дефектів різного походження.

Наукові теми різного рівня виконуються на усіх кафедрах факультету. Зокрема, у період з 2008 по 2012 рр. на кафедрах виконувалась низка конкурсних держбюджетних проектів, фінансованих Міністерством освіти і науки України.

У 2008 році таких проектів було 7. Низку проектів було завершено з наданням конкурсних запитів на продовження досліджень і водночас відбувалося їх укрупнення. У 2012 році кількість виконуваних проектів становила 4. Один з цих проектів 10 — 1вв/15, у 2010 — 2012 рр. був комплексним і мав розділ, виконуваний на фізико-технічному факультеті. Один з нових проектів, відкритих на кафедрі теорії ймовірностей і математичної статистики, є комплексним міжвузівським.

У період 2008-2012 рр. також виконувався науковий проект за фондом фундаментальних досліджень 08 — 1/50 (науковий керівник проф. Бондарев Б.В.) та госпдоговірні наукові роботи по кафедрі прикладної математики і теорії систем управління.

За результатами досліджень було опубліковано в цілому 12 монографій , у тому числі в зарубіжних наукових видавництвах, і 81 статтю у періодичних наукових виданнях.