Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 Асистентська практика

Завдання асистентської практики у вищих навчальних закладах:

  • формування поглядів студентів на завдання та зміст вузівського виховання та математичної освіти;
  • ознайомлення студентів із сучасним станом навчально-виховної роботи у вищих навчальних закладах, організацією навчально-виховної роботи, з нормативними документами, які регламентують роботу математичних кафедр;
  • встановлення і закріплення зв’язку теоретичних знань, отриманих студентами під час вивчення загальних математичних, спеціальних, психолого-педагогічних дисциплін з практикою;
  • формування у студентів різноманітних видів педагогічної діяльності, які притаманні викладачу університету, куратору академічної групі;
  • вироблення у студентів навичок науково-методичної діяльності, навичок самоаналізу результатів своєї праці, формування потреби в постійній самоосвіті.

Під час асистентської практики студенти вчаться:

  • використовувати різноманітні форми, методи, засоби, шляхи для керівництва навчально-пізнавальною діяльністю студентів, розвиваючи їхні пізнавальні здібності і навички до наукової роботи;
  • здійснювати перспективне і поточне планування педагогічної діяльності;
  • аналізувати і узагальнювати педагогічний досвід, здійснювати дослідницьку діяльність: аналізувати заняття з урахуванням цілей його проведення та їх реалізації, аналізувати відповіді студентів, оцінювати їх, оцінювати письмову навчальну або контрольну роботу і аналізувати її результати;
  • проводити виховну роботу зі студентами, організовувати діяльність колективу академічної групи.