Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 Виробнича практика

Найбільш широкий спектр баз мають виробничі практики факультету: страхові і фінансові компанії, банки, підприємства, з якими укладені разові договори на підготовку фахівців; ІПММ НАН України; Науково-дослідний інститут гірничої механіки ім. Федорова; Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гірничої геології, гірничої механіки і маркшейдерської справи; відділ інформаційних технологій фінансово-економічного управління ДонНУ, тощо.

Завдання виробничої практики:

 • вивчення структури підприємств і науково-дослідних установ на місці проходження практики;
 • ознайомлення з питаннями наукової організації труда, планування, стимулювання підвищення продуктивності праці;
 • ознайомлення з математичним забезпеченням і можливостями сучасних обчислювальних систем;
 • проведення самостійних наукових досліджень із застосуванням математичних методів і сучасної обчислювальної техніки, виконання запланованих розділів дипломної роботи;
 • підготовка до майбутньої роботи зі спеціальності;
 • вивчення питань охорони праці і цивільної оборони на місці проходження практики;
 • навчання основам організаторської і виховної діяльності.

В результаті проходження практики X-го семестру студент повинен набути практичних навичок проведення прикладних математичних досліджень за допомогою спеціалізованих математичних пакетів програм, вдосконалити навички програмування, розпочати практичну науково-дослідницьку діяльність.

Під час виробничної практики студенти набувають наступних вмінь:

 • ведення роботи з документацією підприємства — бази практики;
 • аналіз та узагальнення виробничого досвіду підприємства;
 • проведення самостійних наукових досліджень із застосуванням обчислю­вальної техніки;
 • використання набутого досвіду з основ організації і виховної роботи.