Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 Педагогічна практика

Завдання педагогічної практики в школі:

 • формування поглядів студентів на завдання та зміст шкільного виховання та освіти взагалі, математичної освіти зокрема;
 • виховання професійно значимих якостей особистості вчителя, потреби в педагогічній самоосвіті;
 • виховання стійкого інтересу і любові до професії вчителя;
 • закріплення, поглиблення і збагачення громадсько-політичних, психолого-педагогічних та спеціальних знань у процесі їх використання при розв’язанні конкретних педагогічних завдань;
 • формування і розвиток професійних умінь та навичок;
 • вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності;
 • ознайомлення студентів з сучасним станом навчально-виховної роботи у середніх навчальних закладах, з передовим педагогічним досвідом, організацією навчально-виховної роботи, з сучасною документацією школи, з нормативними документами, які регламентують роботу;
 • надання допомоги навчально-виховним закладам у розв’язанні завдань виховання учнівської молоді;
 • формування адекватної професійної самооцінки майбутніх вчителів;
 • виховання інтересу, любові і поваги до професії вчителя.
Під час педагогічної практики студенти вчаться:
 • використовувати різноманітні форми, методи, засоби, шляхи для керування навчально-пізнавальною діяльністю учнів;
 • озброювати школярів системою знань, вмінь, навичок, розвиваючи їхні пізнавальні та творчі здібності;
 • забезпечувати керування формуванням знань, вмінь та навичок;
 • зацікавлювати та захоплювати учнів заняттями математикою, використову­ючи різноманітні форми позакласної роботи з предмету;
 • вивчати особистість школяра і колектив учнів з метою діагностики і проектування їх розвитку і виховання;
 • здійснювати перспективне і поточне планування педагогічної діяльності: складати календарно-тематичні плани виховної роботи і з предмету, кален­дарно-тематичні плани вивчення теми, план-конспект уроку або виховного заходу;
 • аналізувати та узагальнювати педагогічний досвід, здійснювати дослідницьку діяльність: аналізувати урок з врахуванням цілей його проведення та їх реалізації, аналізувати відповіді учнів, оцінювати їх, оцінювати письмову навчальну або контролюючу роботу та аналізувати її результати;
 • проводити суспільно-педагогічну роботу серед батьків;
 • проводити виховну роботу з учнями, спрямовувати процес їх самовиховання;
 • організовувати профорієнтаційну роботу серед учнів, діяльність колективу класу, розвивати в учнів навички самоуправління;
 • планувати та здійснювати роботу класного керівника.
Студенти проходять практику в загальноосвітніх навчальних закладах, а також на кафедрах математичного факультету ДонНУ. Студенти можуть проходити педагогічну практику в навчальних закладах, які створюють необхідні умови для її проходження та гарантують подальше працевлаштування практиканта. Особливістю педагогічної практики у середніх навчальних закладах є те, що студент здійснює самостійно (під контролем керівника від вишу, вчителя-предметника та класного керівника) планування навчальної, позакласної, виховної роботи та готує і проводить всі види навчально-виховної і позакласної роботи, працюючи на робочому місці вчителя і класного керівника в колективі учнів.