Історія кафедри

 

Історія кафедри

 

Кафедра фактично створена в 1968 році, коли ректором Донецького університету весною 1968 року став доктор технічних наук професор Шевляков Юрій Андрійович. На початок 1968/1969 навчального року це був колектив учнів Шевлякова Ю.А., який до того завідував кафедрою теоретичної механіки Дніпропетровського державного університету. Разом із своїм вчителем до Донецька переїхали кандидати фізико-математичних наук Чехов Валерій Миколайович та Шевченко Володимир Павлович, кандидат технічних наук Перехрест Володимир Іванович. В грудні приїхав співробітник лабораторії Дніпропетровського університету Гусар Микола Миколайович. Йому було доручено організувати лабораторію кафедри.

Зразу ж визначились два основні напрямки наукової роботи кафедри. Перший був пов’язаний з науковими інтересами проф. Шевлякова А.Ю. та його учнів – це теорія оболонок. Другий напрямок – динаміка руху судин що наповнені рідиною, та питання гідропружності – очолив Перехрест В.І. Ці два наукові напрями і сьогодні є основою фундаментальних наукових досліджень, що вже 50 років успішно проводяться співробітниками кафедри у межах власних наукових досліджень, та при виконанні держбюджетних наукових тем.

З самого початку своєї роботи кафедра налагодила зв’язки з науковими установами Донецька: Інститутом прикладної математики і механіки АН УРСР(ІПММ), Інститутом гірничої механіки і гірничої кібернетики ім. Федорова, Фізико-технічним інститутом АН УРСР, Інститутом механіки АН УРСР (м. Київ), Донецьким вугільним інститутом. Одразу ж почав працювати науковий кафедральний семінар для викладачів та аспірантів університету. Частими доповідачами семінару були провідні вчені Донецька, Дніпропетровська, Харкова, Києва. Проводились і сумісні наукові семінари з кафедрою теорії пружності та обчислювальної математики.

За ініціативою проф. Шевлякова Ю.А. при кафедрі було засновано видання науково-технічного збірника «Теоретична та прикладна механіка» відповідальним редактором якого став доцент Перехрест В.І. Перший випуск збірника вийшов з друку у 1970 році українською мовою.

Також у 1970 році в історії кафедри відбулася визначна подія – завідувачем кафедри був призначений доцент Шевченка В.П., який безперервно очолює кафедру до нашого часу.

Співробітники кафедри завжди відігравали велику роль в житті не лише математичного факультету, але й університету загалом.

В 1971 році завідуючого кафедрою Шевченка В.П. призначили деканом математичного факультету.
В цьому ж році почав працювати сумісний науковий семінар кафедр теоретичної і прикладної механіки, теорії пружності і обчислювальної математики та ІПММ НАН УРСР.

В 1975 році завідувача кафедри Шевченко В.П. було призначено проректором з навчальної роботи університету.

У вересні 1979 року доцента кафедри Величко П.М. було призначено деканом факультету.

Видатною подією не лише кафедри, а й факультету став захист докторської дисертації завідувачем кафедри Шевченком В.П. у 1982 році. Це був другий результативний захист докторської дисертації з фізико-математичних наук на математичному факультеті університету.

У 1986 році Шевченка Володимира Павловича було призначено ректором Донецького державного університету. Цю посаду він обіймав до 2010 року.

В 1994 році в університеті відкрито «Лабораторію комп’ютерних технологій» завідувачем якої призначено доц. кафедри Цванга В.А. Лабораторія успішно функціонувала багато років, і у 2003 році була перетворена на «Центр інформаційних і комп’ютерних технологій».

Згодом, зважаючи на всебічний розвиток інформаційних технологій та їх використання у наукових та прикладних дослідженнях, поширення наукових інтересів на галузь IT, було прийнято рішення о перейменуванні кафедри на «кафедру прикладної механіки і комп’ютерних технологій».

Восени 2014 року у зв’язку із захопленням будівлі університету незаконними проросійськими озброєними формуваннями, кафедра разом із Донецьким національним університетом перебазувалася до Вінниці, де продовжує свою наукову та навчально-педагогічну діяльність.