Історія кафедри

 

Історія кафедри

 

Кафедра прикладної математики і теорії систем управління (ПМіТСУ) була створена одночасно з відкриттям у м. Донецьку державного університету — у вересні 1965 року і на початку свого існування була тісно пов’язана з Обчислювальним центром АН УРСР (згодом Інститут прикладної математики і механіки НАН України), який, у свою чергу, був одним з п’яти структурних підрозділів АН УРСР — новоствореного Донецького наукового центру.

Метою створення Наукового центру в Донецьку було бажання наблизити фундаментальну і прикладну науку до виробничо-економічних проблем найбільшого промислового регіону країни — Донбасу. Тому відкриття кафедри прикладної математики і теорії систем управління було актуальним і своєчасним.

Завідувачами кафедри з початку її створення були:
• член-кореспондент АН УРСР професор П.В. Харламов (з 1965 по 1968 рік);
• заступник директора ОЦ АН УРСР з науки А.М. Богомолов (з 1968 по 1970 рік), згодом ректор Саратовського державного університету, член-кореспондент НАН України;
• доцент В.Д. Іваницький (з вересня 1970 року);
• доцент Є.Я. Єлізаров (з вересня 1971 року);
• доцент В.С. Савченко (з вересня 1988 року);
• професор С.В. Мишко (з вересня 1993 року);
• доцент Д.В. Шевцов (з травня 2013 року).
• професор М.І. Крулькевич (з вересня 2013 року).

Варто підкреслити, що весь цей час, у 60-ті, 70-ті й 80-ті роки тепер уже минулого століття кафедра підтримувала тісний контакт з родинним відділом теорії управляючих систем Інституту прикладної математики і механіки НАН України, який передбачав участь у роботі спільних семінарів, керівництві курсовими та дипломними роботами, організації обчислювальної та виробничої практики. Як приклад можна назвати імена вчених, які у зазначений період пройшли шлях від аспіранта до кандидата або доктора наук — старших наукових співробітників і завідувачів підрозділами: доктор технічних наук Д.В. Сперанського, доктор технічних наук Ю.А. Скобцова, доктор фізико-математичних наук А.С. Баранчика, кандидат фізико-математичних наук І.С. Грунського, доктор технічних наук В.Н. Ткаченко.

У 60-ті роки помітно виділялися спецкурси з теорії дискретних пристроїв, теорії кінцевих автоматів.
У 70-ті роки кафедра виконувала вже самостійні роботи, які були обумовлені потребами практики в розробці математичних моделей складних технологічних процесів, в першу чергу властивих промисловості регіону — Донбасу.

У 90-ті роки спостерігаються помітні зрушення в розробці математичних моделей нової фізичної природи — моделей неперервних фізико-хімічних процесів, характерним прикладом яких є процес доменної плавки. Результати були перенесені на аналогічні процеси в інших виробництвах, аж до моделювання процесів росту кристалів для мікросхем. У плані виконуваних досліджень читалися спецкурси з ідентифікації моделей процесів, виконувалися курсові та дипломні роботи (доценти О.А. Криводубський, Е.Г. Новаковська). Наукові результати систематично впроваджувалися у виробництво.

Небувалий успіх інформаційних технологій та поширення персональних комп’ютерів (з 90-х років) визначили наступні напрямки навчально-методичної і наукової роботи кафедри:
• питання розпізнавання образів у загальній постановці, проектування інтелектуальних та управляючих систем, проблеми технічного зору та робототехнічних комплексів;
• всебічний розвиток інформаційних технологій в галузі досліджень конструювання і використання баз даних і пов’язаних з цим прикладних і теоретичних питань, розробка прикладних програмних комплексів.

Восени 2014 року у зв’язку із захопленням будівлі університету незаконними проросійськими озброєними формуваннями, кафедра разом із Донецьким національним університетом перебазувалася до Вінниці, де продовжує свою наукову та навчально-педагогічну діяльність.

З 2014 року виконуючим обов’язки завідувача кафедри прикладної математики та теорії систем управління призначено доцента, кандидата економічних наук Шамаріна Юрія Володимировича.

З 2017 року до складу кафедри увійшли співробітники кафедри комп’ютерно-математичного моделювання та веб-технологій. Виконуючим обов’язки завідувача кафедри прикладної математики та теорії систем управління призначено доцента, кандидата технічних наук Бабакова Романа Марковича.