Кафедри

Кафедра математичного аналізу і диференціальних рівнянь

Заснована в 2013 р. внаслідок об’єднання кафедри математичного аналізу і теорії функцій та кафедри диференціальних рівнянь і диференціальної геометрії Здійснює підготовку фахівців спеціальності “Математика”.

Кафедра прикладної математики та теорії систем управління

Здійснює підготовку фахівців в галузі «Інформаційні технології» за напрямами: «Прикладна математика» та “Комп’ютерні науки” (освітня програма “Сучасні інформаційні технології та програмування”).

Кафедра прикладної механіки і комп’ютерних технологій

Здійснює підготовку фахівців спеціальностей “Прикладна математика” та “Математика”. Наукові напрями — розробка математичних методів дослідження міцності і стійкості тонкостінних конструкцій при впливі різних силових і теплових полів, деформування та стійкість руху тіл з рідиною.

Кафедра інформаційних систем управління

Кафедра є випусковою для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Випускники можуть здійснювати такі функції на підприємствах, як документаційне та інформаційне забезпечення управлінської діяльності, виконання обліку, контролю, аналізу, прогнозування, планування та обґрунтування управлінських рішень.